LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

0800 800 900
Bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Prevádzkové hodiny: pondelok až piatok od 9,00 hod. do 17,00 hod.

Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník. Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, 827 99 Bratislava

Etický kódex reklamy pre hazardné hry

Naším cieľom je, aby hry boli pre hráčov atraktívne, prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa TIPOS snaží o udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívnych vplyvov na hráčov súvisiacich s hraním hazardných hier. Cieľom spoločnosti je zostať lídrom na trhu hazardných hier, ktorý bude udávať trend aj v oblasti Zodpovedného hrania.

Za týmto účelom vypracovala spoločnosť Etický kódex reklamy pre hazardné hranie, ktorým sa zaväzuje k dodržiavaniu etických noriem v oblasti zodpovedného hrania, pri PR aktivitách a propagácii svojich produktov.

Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje, že marketingová komunikácia bude sociálne zodpovedná so špecifickým ohľadom na ochranu detí, mladých ľudí a iných zraniteľných skupín tak, aby uvedené skupiny neboli poškodené a zneužité.

Etický kódex reklamy pre hazardné hranie nemá za cieľ zrušiť alebo obmedziť marketingovú komunikáciu so zákazníkmi vo všeobecnosti. Jeho cieľom je záväzok obmedziť reklamu na hazardné hry nad rámec zákona, ako aj obmedziť marketingovú komunikáciu smerom k zraniteľným skupinám, ktoré by mohli byť ohrozené z pohľadu Zodpovedného hrania.

Reklama na produkty TIPOS nebude:

  • Sľubovať garanciu výhry, ak nie je odmeňovaný každý účastník hry,
  • Navodzovať pocit, že neúčasťou na hre si privodíme nešťastie,
  • Využívať neskúsenosť a nedostatok informácií detí a mládeže,
  • Zahmlievať a zatajovať podmienky herného plánu,
  • Podnecovať k neuváženej účasti na hazardných hrách,
  • Nebude povzbudzovať vytvorenie a posilnenie závislosti na hazardných hrách,
  • Asociovať svoje produkty s deťmi a mládežou,
  • Oslovovať osoby mladšie ako 18 rokov,
  • Svojím obsahom alebo mediálnym nasadením porušovať zákony Slovenskej republiky alebo všeobecne záväzné nariadenia v mieste svojho nasadenia.